Module: Kunst en Kantgeschiedenis (2)

€ 340.2

Docent: Martine Bruggeman

Docent:                   Martine Bruggeman

Voorkennis:              eerste jaar                 

Doelstelling:            Kant kunnen plaatsen in de geschiedenis: sociaaleconomisch en kunsthistorisch
                                  In staat zijn kantstukken en iconografie te dateren (stijlevolutie) en geografisch                                              situeren
                                  Een globale lijn zien in de geschiedenis van de kant

Inhoud:                   Kunstgeschiedenis: stijlperiodes waarin de kant ontstond en evolueerde
                                 Gotiek, Renaissance, Barok en Classicisme: tijdsbeeld en kunst
                                 Stadswandeling en bezoek aan Brugse musea

                                 Kantgeschiedenis: ontstaan van de kant
                                 Overzicht van de in Vlaanderen gerealiseerde kantsoorten
                                 Vreemde kantsoorten
                                 Imitatiekant
                                 Toepassing van kant in de mode
                                 Stijlevolutie door de eeuwen heen
                                 Sociaaleconomisch aspect van de kant

Evaluatie:                1 schriftelijk examen in het  2de jaar
                                 Verhandeling die moet toegelicht worden op het eindexamen
Data:

Inschrijven voor deze cursus