Basis eerste jaar

Module: Stropkant

Docent: Katelijne Debaene

Aantal dagen
13 halve dagen (1ste jaar basis)

Voorkennis
Stropkant kunnen klossen; technische tekening kunnen lezen

Doelstelling
inzicht verkrijgen in de techniek van stropkant, de kennis verwerken in een cursus,
zelf stropkant kunnen ontwerpen, tekenen en klossen

Inhoud   
Kanttechnologie: materialen, terminologie
Kenmerken van stropkant: volwerk, rand en zelfkant, grond,  versieringen
Eenvoudige tralies;     stroptralie, Brusselse tralie;   gesloten speldtralie, Dieppe tralie
Samengestelde tralies:           eenvoudige kruisslag,
dubbele kruisslag,
kruisslag in het midden gekruist
schuine kruisslagen
schuine kruisslagen in vierkantjes
de Slavische kruisslag
de getwijnde kruisslag
de rozengrond:           in stropslag,                                in Brusselse slag, in Dieppe slag,in gesloten speldslag
driehoekige grond naar rechts en naar links in linnenslag en in gewrongen slag
eenvoudige vierkante tralie
gekruiste vierkante tralie
versieringen: eenvoudige spin, geringde spin, spin met oog, spin in oogvorm, spin verwerkt in rand
kunstslagen: bladvormig, vierkante,                              sierdraad, werken met kleuren
verbindingen van volwerk met volwerk en met alle gekende tralies
inleggen en uitleggen van paren

Opdracht 
Technische tekening, draadtekening maken van alle tralies en basisslagen
Hoeken tekenen: draaien op de hoek, voor en na de hoek
ontwerpen van cirkel, ovaal, vierkant rechthoek, volle cirkel
Volwerk: rechthoek, vierkant, zeshoek

Benodigdheden      
tekenmateriaal, linnen 80/2 en lange stropkant spelden

Evaluatie       
Een origineel eindwerk ontwerpen en uitwerken, deze moet af, of bijna af zijn in september

van het volgende cursusjaar. Map binnen, 1 of 2 maand na de cursus ( af te spreken )
Data:

Inschrijven voor deze cursus