Docentenopleiding 2023-2024 -2de jaar


Op 1 januari 2023 wijzigen de prijzen van onze cursussen en ateliers. Wij willen u dit even toelichten. De prijsstijging is te wijten aan het correct toepassen van de btw wetgeving. Hierdoor moeten wij op onze cursussen en ateliers 21% btw aanrekenen. Het bedrag dat u meer betaalt gaat dus niet naar het Kantcentrum, maar naar de btw.

Het bestuur

Vernieuwde docentenopleiding vanaf september 2022.

Het Kantcentrum werkt vol enthousiasme aan de toekomst.
Vanaf 2022 zal de docentenopleiding worden opgesplitst in een opleiding basis (2 jaar) en een opleiding expert (2 jaar). Hierdoor wordt het pakket leerstof dat nu in drie jaren wordt gegeven gespreid over vier jaren. 

Daarnaast zal ook het modulair systeem blijven bestaan.

Inhoudelijk verandert aan de docentenopleiding niets. De cursus staat borg voor een schat aan informatie. De cursist leert de technieken van de traditionele kant en de hedendaagse kant volledig te doorgronden en toe te passen, zowel in kloskant als in naaldkant.
Zelf kant ontwerpen, zich op creatief vlak kunnen ontplooien is voor velen een ware ontdekkingsreis.

Het vak kantgeschiedenis, dat zowel de evolutie in techniek, in stijl en in mode uitdiept, geeft inzicht in de betekenis van kant in onze maatschappij.

De vernieuwingen die nu al in het tweede en het derde jaar van de huidige opleiding gedeeltelijk worden doorgevoerd, zullen in de vernieuwde opleiding nog sterker aan bod komen. De tijd die de lessen in beslag nemen zal optimaal worden benut door de lessen volledig theoretisch te geven. Hierdoor is er veel meer tijd voor thuisstudie en het ontwerpen van eigen creaties.

Je krijgt per vak een syllabus verstrekt met daarin de structuur van de cursus en voorbeelden van de technische tekeningen. Het is wel noodzakelijk dat je zelf technische tekeningen kan maken. Dit kan je leren in een korte cursus van 2 dagen die zal doorgaan voor de start van de docentenopleiding.

De docenten zullen online bereikbaar zijn voor extra uitleg of om bijkomende vragen te beantwoorden.

De lessen gaan door om de twee weken op dinsdag van 10u tot 13u en van 13u30 tot 16u30.

Na de opleiding basis krijg je een attest. Het diploma kantdocent behaal je na de opleiding basis en expert.

Je kan alle vakken ook in losse modules volgen.


Cursus kantdocent basis tweede jaar

Vlaanderse                            10 halve dagen
Ontwerpen op pc                   2 halve dagen
Naaldkant basis                     4 halve dagen
Ontwerpen 1                           7 halve dagen
Lassen en innaaien               6 halve dagen
Thesis                                        1 halve dagen
Uitvoeren hedendaags         6 halve dagen
Totaal                                      36 halve dagen


Eindwerken: stropkant, vlaanderse, eenvoudige hedendaagse kloskant in delen

Cursus Kantdocent expert eerste jaar

Valenciennes                          5 halve dagen
Parijse                                       8 halve dagen
Geschiedenis 2                       6 halve dagen
Thesis                                       1 halve dagen
Fijn bloemwerk + inl            10 halve dagen
Ontwerpen 2                           6 halve dagen
Totaal                                       36 halve dagen


Cursus Kantdocent expert tweede jaar

Mechelse                                  4 halve dagen
Binche                                     16 halve dagen
Beverse + inl chantilly          5 halve dagen
Uitvoeren hedendaagse 2    6 halve dagen
Naaldkant 2                             4 halve dagen
Thesis                                        1 halve dagen
Totaal                                      36 halve dagen

Eindwerken: kant naar keuze uit de opleiding expert, klassieke naaldkant, hedendaagse klos- of naaldkant of een combinatie van de twee + een thesis.

uurrooster 2de jaar

5/9/2023                              RL                           MB

19/9                                      RL                           MB thesis

3/10                                      MB                        MB

17/10                                    SP                          SP

7/11                                      MB                        MB

21/11                                    SP                          SP

5/12                                      MB                        MB

19/12                                    SP                          SP

9/1/2024                              KD                          LP

23/1                                      KD                          LP

6/2                                         KD                          LP

20/2                                      KD                          LP

5/3                                         SD                          LP

19/3                                      SD                          LP

16/4                                      SD                          LP          

14/5                                      SD                          LP

28/5                                      SD                          LP

11/6                                      SD                          LP

Ontwerpen op PC deel 2 (2 HD) Roos Lecluyse -RS
Hedendaags kantontwerp + thesisbegeleiding  (7HD + 1 HD) Martine Bruggeman - MB
Klassieke naaldkant basis (4HD) Katelijne Debaene - KD
Vlaanderse kant (10 HD) Lieve Pollet - LP
Lassen en innaaien (6HD) Sandra D’Haene -SD