Steun de VZW Kantcentrum Brugge

STEUN DE VZW KANTCENTRUM BRUGGE MET EEN FISCAAL AFTREKBARE GIFT!

Het Kantcentrum Brugge is een private culturele instelling die tot hoofddoel heeft het Brugse kantambacht te bewaren voor het nageslacht. Het beheert een museum, organiseert kantcursussen voor jong en oud, leidt kantdocenten op, geeft het internationale tijdschrift “KANT” en andere publicaties uit en verkoopt kantmateriaal in de museumwinkel en via een webshop.

Het Kantcentrum Brugge wil zich uitbouwen tot hét kenniscentrum van de kant in Brugge en Vlaanderen. Het Kantcentrum staat helemaal zelf in voor zijn financiering. Alle inkomsten uit de voormelde activiteiten worden integraal gebruikt voor de werking. Dit alles kost uiteraard veel geld.

Daarom doen we beroep op u die een hart hebt voor dit aloude Brugse kanterfgoed. Het Kantcentrum Brugge richtte een Fonds ‘Vrienden van het Kantcentrum Brugge’ op, dat recent erkend werd als filantropische vereniging door de Stichting Pelicano*. Daardoor kan dit Fonds giften, schenkingen en legaten ontvangen die voor de schenker fiscaal aftrekbaar zijn vanaf een bedrag van €40.

Hoe steunen?

Voor elke gift, schenking of legaat van minstens dat bedrag wordt een fiscaal attest afgeleverd dat in mindering kan gebracht worden van uw belastbaar inkomen. U kan ons steunen door een fiscaal aftrekbare gift van minstens €40 over te maken op het rekeningnummer BE04 0689 0672 7331 van de Stichting Pelicano, met als vermelding:  “2017/005”. Dit nummer identificeert het Kantcentrum Brugge als begiftigde. 

We danken u alvast voor de gewaardeerde steun. Voor meer inlichtingen kan u het Kantcentrum Brugge contacteren op info@kantcentrum.eu. We zijn gevestigd ter Balstraat 16, 8000 Brugge. Informeer u op www.kantcentrum.eu . Volg ons op facebook…. * De Stichting Pelicano is een instelling van openbaar nut, die zelf kinderen in kansarmoede helpt. Via zijn Filantropisch Centrum kan het andere verenigingen helpen fiscaal aftrekbare giften te ontvangen voor hun eigen werking.

Dit is thans het geval met het Kantcentrum Brugge. Deze Stichting staat onder de hoge bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van België.  

Belangrijk: woont u niet in België maar wenst u het Kantcentrum ook te steunen of wenst u het Kantcentrum rechtstreeks te steunen, dan kunt u een storting doen op de eigen rekening van het Kantcentrum. Het rekeningnummer van de vzw Kantcentrum Brugge is: IBAN: BE55 001469651444 / BIC GEBABEBB / met vermelding "Geef Kant in Brugge een kans". Waarvoor dank.