Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content van de website en van deze pagina is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, onvolledigheid of gebrek aan actualiteit van het getoonde. De informatie op de pagina van deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Evenmin is de eigenaar aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoekt de eigenaar u dit aan hem te melden. De eigenaar garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze pagina van de website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. De informatie op dergelijke bestanden en/of websites is door de eigenaar niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Het gebruik ervan is voor eigen risico.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van deze pagina of van delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Het is niet toegestaan informatie op de pagina van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de pagina van deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

6. Door de pagina van deze website te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via de pagina van deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

7. De eigenaar behoudt zich het recht voor de op of via de pagina van deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de pagina van deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.