Site

Kantcentrum en Adornes

Het Kantcentrum en Adornes, historisch verbonden

De vzw Kantcentrum is actief in een oude (1899), gerenoveerde Kantschool van de Zusters Apostolinnen op het domein Adornes, in de Balstraat. Na een zwerftocht in Brugge zijn de zusters dààr beland, in 1835. Ze onderhielden er ook de 15-de eeuwse Jeruzalemkapel. Na de overname van de kantactiviteiten van de zusters door de vzw Kantcentrum, baatte de vzw enkele decennia de kapel en de zes bijhorende godshuisjes uit. In die godshuisjes was een bescheiden kantmuseum ondergebracht. Het stadsbestuur van Brugge heeft het gebouw waarin de vzw Kantcentrum huist, in 2014 in erfpacht genomen van de vzw Adornes. Het Kantcentrum huurt op haar beurt aan de stad Brugge. Zo kan het kantcentrum het kantonderwijs blijven verzekeren op de plaats waar het in Brugge ooit begon.

Adornes

De familie Adornes is afkomstig uit Genua in Italië. Deze handelaars zochten en vonden een nieuw onderkomen in Brugge in de 14-de eeuw. Ze maakten fortuin als handelaars en waren actief in politieke en sociale middens. Het huidige Adornesdomein is nog altijd in handen van de nazaten van de Genuezen die naar Brugge kwamen. De graaf en gravin de Limburg Stirum vormen intussen de 16-de generatie.