Kantwedstrijd  vzw KANTCENTRUM Brugge

“CIRKELS IN 2D OF 3D”

De vzw Kantcentrum Brugge, Balstraat 16 te 8000 Brugge, België organiseert een internationale wedstrijd, “Cirkels in 2D of 3D”, met de bedoeling de creatie van hedendaagse en eigentijdse kant te stimuleren bij jong en minder jong.

WEDSTRIJDREGLEMENT:

art.1a Iedereen vanaf 18 jaar, zonder onderscheid van woonplaats, kan deelnemen met uitzondering van de leden van de Raad van Bestuur en het administratief personeel van de vzw Kantcentrum Brugge en de juryleden.

art.1b Iedereen vanaf 8 jaar tot 18 jaar kan deelnemen in een afzonderlijke categorie voor de jeugd.

art.2 Het kantwerk dient volledig origineel te zijn en ontworpen en gerealiseerd door de deelnemer zelf.

art.3 Het werk mag nog niet deelgenomen hebben aan andere wedstrijden of al tentoongesteld geweest zijn noch mag het ooit eerder geheel of gedeeltelijk gepubliceerd zijn.

art.4 Materialen en kleuren: linnen, zijde en elk ander materiaal, natuurlijk of synthetisch, alle kleuren zijn toegelaten alsook combinaties van materialen en kleuren.  Er zijn geen beperkingen voor de afmetingen van de werken.

art.5 Elke deelnemer kan slechts 1 werk insturen.

art.6 Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de toelating aan de vzw Kantcentrum Brugge tot het maken van de nodige foto’s waarvan de vzw Kantcentrum Brugge  het eigendomsrecht verwerft teneinde de foto’s te kunnen gebruiken in haar publicaties, steeds met vermelding van de naam van de kantwerkster.

art.7 De ingezonden werken worden door een objectieve jury, samengesteld uit experten uit kunst- en kantmiddens beoordeeld op vlak van originaliteit, het artistieke, relevantie voor de hedendaagse kant en technische perfectie.

De beslissing van de jury is onherroepelijk.

art.8 De winnaar wordt beloond met een waardebon van 200 Euro voor een of meerdere cursussen ingericht door de vzw Kantcentrum Brugge. De winnaar in de categorie “jeugd” krijgt een waardebon van 50 Euro voor aankoop materialen in onze shop.

art.9 De deelnemende inzendingen worden tentoongesteld op de ‘Kantdagen 2025’, die doorgaan van vrijdag 15 tot en met zondag 17 augustus 2025. Gedurende deze tentoonstelling wordt een publieksprijs georganiseerd. De winnaar van de publieksprijs wordt beloond met  een waardebon van 100 Euro voor een of meerdere cursussen ingericht door de vzw Kantcentrum Brugge .

art.10 De prijsuitreiking vindt plaats bij sluiting van de tentoonstelling op zondag 17 augustus 2025 om 16.00 uur.

art.11 Om deel te nemen moet uiterlijk op maandag 1 maart 2025 om 12.00u een ex. van het deelnemingsformulier, waarvan het model als bijlage bij dit reglement wordt gevoegd, toegekomen zijn (via afgifte, fax, brief of mail) bij de vzw Kantcentrum Brugge. Alle deelnemingsformulieren die na deze datum worden ontvangen, zijn ongeldig. Alle deelnemers ontvangen een bericht van ontvangst.

art.12 Alle werken dienen uiterlijk op 1 juli 2025 om 17.00u in het bezit te zijn van de vzw Kantcentrum Brugge. Ze kunnen afgegeven worden of opgestuurd. De werken die na deze datum worden ontvangen, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.

art.13 Alle verzendingskosten zijn ten laste van de deelnemer.

art.14 De gemaakte kosten worden niet terugbetaald.

art.15 Indien het werk wordt verzonden dienen de deelnemers te zorgen voor een adequate en voor verzending geschikte verpakking.

art.16 Aan het deelnemende kantwerk dient een label gehangen waarop de naam van het kantwerk wordt vermeld. Bij het werk wordt een gesloten omslag gevoegd met daarop de titel van het werk (zelfde naam als op het label). De omslag omvat volgende documenten:

o  Een kleurenfoto, zodat het werk kan geïdentificeerd worden. Op de rug van de foto worden volgende gegevens van de deelnemer vermeld: naam en voornaam, volledig adres, telefoon- en/of Gsm-nummer en e-mailadres (zelfde gegevens als op het eerder ingestuurde deelnemingsformulier).

o  Een korte beschrijving van het werk, w.o. de titel (dezelfde als op het label en op de omslag), de gebruikte materialen, en de uitvoeringstechniek(en).

o  Instructies voor het tentoonstellen (bv boven- en onderkant).

art.17 De werken kunnen teruggehaald worden tussen 21 augustus en 15 september 2025 in de vzw Kantcentrum Brugge, mits voorleggen van identiteitsbewijs en een identieke foto van het kantwerk als deze die werd opgestuurd voor identificatie.

art.18 De werken die niet werden opgehaald voor 15 september 2025 zullen op kosten van de deelnemer worden teruggezonden.

art.19 Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer de voorwaarden zoals bepaald in dit reglement. Betwistingen als gevolg van elementen die niet in dit wedstrijdreglement zijn voorzien, worden beslecht door de Raad van Bestuur van de vzw Kantcentrum Brugge binnen de 48 u na ontvangst ervan. Aanpassingen of verduidelijkingen van het reglement als gevolg van betwistingen worden meegedeeld op de website van het Kantcentrum op de pagina van de wedstrijd.

art.20 Deelnemingsformulier en inlichtingen over de wedstrijd kunnen bekomen worden via:

info@kantcentrum.eu