Welkom

Het Kantcentrum is ontstaan uit de Kantschool van de Zusters Apostolinnen. Die richtten in 1970 de vzw Kantcentrum op, om het kantonderwijs nieuwe kansen te geven. Twee jaar later nam de vzw de Kantschool over. De zusters zijn intussen verdwenen uit de vzw Kantcentrum. In 2014 heeft het Kantcentrum de historische kloostergebouwen op het domein Adornes verlaten om zich te vestigen in de voormalige Kantschool van de Apostolinnen (op hetzelfde domein). Het Kantcentrum geeft nu kantcursussen, heeft een eigen gespecialiseerde uitgeverij in kantboeken en patronenmappen, exploiteert een kantatelier, geeft sedert 1978 een viertalig kantmagazine uit en organiseert een docentenopleiding. Het Kantcentrum is uitgegroeid een wereldvermaard kenniscentrummet betrekking tot kant in de meest brede zin van het woord.

Zelf digitaal kantklossen?

Interactiviteit is belangrijk in het Kantmuseum. In de tweede zaal staat een interactieve kennismaking met techniek en esthetiek enerzijds en de Brugse kantnijverheid en de hedendaagse uitstraling anderzijds, voorop. Er is voorzien in touchscreens waarbij de bezoeker uitleg krijgt over het verschil tussen handgemaakte-, machinale -en naaldkant. De techniek van het klossen is gebaseerd op de bewegingen “kruisen” en “wringen”, gecombineerd met de basisslagen ”linnen slag”, “halve slag” en ”gewrongen slag”. Ook dit is te ervaren via een touchscreen. Je kunt ook bladeren in een replica van een stalenboek.